A comparison of the environmental impact of vertical farming, greenhouses and food import. A case study for the Norwegian vegetable market.

Van linden, V. (Practicum supervisor)

  Activity: OtherTypes of other (prices, external and other activities) - (Co)promotor bachelorthesis

  Description

  De thesis behandelt één aspect van GGG's in het licht van de zoektocht naar een duurzamere landbouw, met name het vermeende voordeel van ingebouwde resistentie op het gebied van milieu-impact. Dit gebeurt aan de hand van een gevalstudie over Phytophthora infestans resistent Bintje en gebruik makend van levenscyclusanalyse. De studie wordt aangevuld met sociale, economische, en wetgevende aspecten rond GGG's. Auteurs: Charis Du Cheyne, Chari Vandenbussche, Karlijn Vanderhaegen, Jonathan Walgraeve. Promotor: Prof.dr.Lieve Gheysen. Begeleiders: Schaubroeck & Veerle Van linden

  Dagelijkse begeleider voor het LCA-onderzoek en meerbepaald de landbouwpraktijk en landbouwgerelateerde emissies.
  PeriodJun-2018 → …
  Held atHogeschool Gent, Belgium

  Keywords

  • T490-biotechnology