Criteria voor een gerichte scoping bij de integratie van de milieueffectrapportage in ruimtelijke uitvoeringsplannen: Evaluatie van de scoping van het luchtkwaliteitsonderzoek voor ruimtelijke uitvoeringsplannen in Vlaanderen

Marchand, F. (Promotor)

    Activity: OtherTypes of other (prices, external and other activities) - (Co)promotor masterthesis

    Description

    Dit onderzoek focust zich op de effectstudies voor luchtkwaliteitsaspecten van ruimtelijke uitvoeringsplannen en hoe deze inhoudelijk beter afgestemd kunnen worden op het planniveau. Het instrumentarium dat hiervoor gebruikt wordt in Vlaanderen zal daarbij geëvalueerd worden.
    Period20142015