Evaluatie van maaibeheer voor het herstel van soortenrijke graslanden op voormalige landbouwgrond

Reubens, B. (Promotor)

    Activity: OtherTypes of other (prices, external and other activities) - (Co)promotor masterthesis

    Period20142015
    Held atUniversiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Belgium