Skatol, indol en p-cresol als merkers voor darmgezondheid? Bepaling door middel van SPME-GC-MS in darmstalen van varkens.

Van Poucke, C. (Copromotor)

Activity: OtherTypes of other (prices, external and other activities) - (Co)promotor bachelorthesis

Period2021 → …