Technisch-economische studie van ecologisch verantwoorde bouwmaterialen voor agrarische constructies (Lisa De Jonghe)

Sonck, B. (Promotor)

Activity: OtherTypes of other (prices, external and other activities) - (Co)promotor masterthesis

Description

Masterproef voorgedragen door Lisa Dejonghe,
tot het bekomen van de titel en de graad van Master in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde, Afstudeerrichting plantaardige en dierlijke productie (Hogeschool Gent), Academiejaar 2011-2012
Period30-Jun-2012
Held atHogeschool Gent - Geassocieerde faculteit van de toegepaste bio-ingenieurswetenschappen, Belgium