Vergelijking van de microbiologische, chemische en sensorische kwaliteit van pladijs (Pleuronectes platessa) opgeslagen in schilferijs en vloeibaar ijs.

    Activity: OtherTypes of other (prices, external and other activities) - (Co)promotor bachelorthesis

    Period1-Feb-201522-Jun-2015