Discussiëren over bemesting

  Research output: Contribution to journalA4: Article in journal not included in A1, A2 or A3

  Abstract

  Hoe voorspel je hoeveel werkzame stlkstof uit een bodem vrlJkomt voor de plantengroei? Welke factoren beïnvloeden de N-mineralisatie en in welke mate? Het weer natuurliJk - want bij warm en vochtlg weer komt er heel wat mlnerale stlkstof vri] - maar vooral ook de stabiliteit van de organlsche stof in de bodem.
  Original languageDutch
  JournalBoer & Tuinder
  Pages (from-to)14
  ISSN0772-7054
  Publication statusPublished - 16-Mar-2012

  Cite this