Energiebesparing op varkensbedrijven

Greet Ghekiere, Bart Ryckaert, Anke De Dobbelaere, Anne-Sophie Vandevoorde, Veerle Van linden, Hilde Muylle, Tania De Marez, Claude Vanderschelden, Kristof Vermeulen, An Decombel, Lieve Wittemans, Raf De Vis, Liesbet Van Herck, Els Berckmoes, Jelle Geerts, Veerle Konings, Jonas Peeters, An Schellekens, Wim Hubrechts, Koen VranckenJenny Löffel, Christien Sauviller, Kris Goen, Liesbet Blindeman, Pieter Dambre, Els Pauwels, Evert Eriksson, Nico Vergote

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to scientific report

  Abstract

  In tijden van stijgende energiekosten, een zich steeds sterker manifesterend broeikaseffect en een slinkende voorraad aan fossiele brandstoffen is het ook voor de landbouwsector cruciaal om na te denken over energiebesparing en alternatieve energieproductie en deze na grondige evaluatie toe te passen. Dit hadden ook de praktijk- en kenniscentra van EnergieBewust Boeren voor aanvang van het project begrepen. Een aantal van de projectpartners bouwde voorafgaand aan het project reeds heel wat kennis op inzake energie. Vanuit de kennis en ervaring van de projectpartners met land- en tuinbouwonderzoek kon binnen het project een antwoord gevonden worden op meerdere onderzoeksvragen omtrent energiebesparing en -productie.

  EnergieBewust Boeren had dan ook drie concrete doelstellingen inzake energie:
  1) Gemeenschappelijke en duurzame tools ontwikkelen
  2) Sensibiliseren
  3) Begeleiden
  Deze doelstellingen werden allen ingevuld via verschillende acties waarin zowel de sectoren glastuinbouw, akkerbouw & veehouderij als de witloofsector hun gading vonden.

  De praktijkcentra bundelden de krachten in één kennisconsortium waar zowel verzameling van kennis als kennisuitwisseling tussen partners onderling centraal stonden. Onderzoek werd uitgevoerd vertrekkend vanuit gezamenlijke strategieën. Enerpedia werd daarbij het centraal digitaal kanaal voor communicatie van onderzoeksresultaten, evenementen, workshops, demonstraties en algemene informatie inzake energiebesparing, energieproductie en energiegewassen. Naast groepscoaching konden bedrijven ook voor individuele begeleiding terecht bij de praktijkcentra.

  Het project heeft bij afloop meer dan 6000 mensen kunnen bereiken via ruim 200 begeleidingsacties. Op die manier hebben de partners de landbouwsector een grote stap dichter kunnen brengen bij een energiezuinige bedrijfsvoering om zo ENERGIEBEWUST TE BOEREN.
  Original languageDutch
  Title of host publicationEnergiebewust Boeren. Eindverslag (01/04/2010-31/09/2012). : EFRO 2007-2013, Doelstelling 2, Vlaanderen
  Number of pages5
  Publication dateApr-2013
  Pages1-118
  Publication statusPublished - Apr-2013
  EventOpenEnergieDag - Verspreid over Vlaanderen, Belgium
  Duration: 2-Mar-20122-Mar-2012
  http://www.enerpedia.be/nl/3146

  Cite this