Geuremissies en hinder in de Nederlandse varkenshouderij, onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders: Rapport ILVO1688_15_0083

Kim Driesen, Toon Van Elst, Peter Demeyer, Eva Brusselman

  Research output: Book/ReportReport

  31 Downloads (Pure)

  Abstract

  In de afgelopen periode is er in Nederland van diverse kanten kritiek geuit op de regelgeving voor geurhinder ten gevolge van de veehouderij (gezondheidsdiensten, provincie Noord-Brabant, diverse gemeenten…). De kritiek betreft vooral de onderbouwing van de normen en de mogelijkheden die gemeenten hebben om bestaande hinder te verminderen. Als reactie op deze kritiek heeft Staatssecretaris Mansveld in april 2015 een bestuurlijke werkgroep opgericht die haar advies zal uitbrengen over de mogelijke aanpak van het geurbeleid. NVV vermoedt dat geurhinder tegenwoordig juist minder voorkomt dan aanvankelijk werd aangenomen en wil deze aanname toetsen via gericht onderzoek. Daarom gaf NVV de opdracht aan ILVO (het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) om in samenwerking met Olfascan
  een onafhankelijk onderzoek te voeren naar het voorkomen van geurhinder in de omgeving van varkenshouderijen. Het doel van deze studie is om een vergelijking te maken tussen de huidige Nederlandse aanpak én beoordeling van geur in vergunningsdossiers en tussen de aanpak en beoordeling van geur in Vlaanderen, en in beperkte mate ook met Denemarken en Duitsland. Van beide methodieken worden vervolgens de sterke punten belicht om zo tot voorstellen te komen op weg naar een nieuwe experience-based princiepsmethodiek.
  Original languageDutch
  Number of pages143
  Publication statusPublished - 14-Oct-2016

  Cite this