GM crops in the EU as a wicked problem. On technology, morality and a polarised debate.

Linde Inghelbrecht

  Research output: ThesisDoctoral dissertation - Doctoral dissertationpeer-review

  Abstract

  Dit doctoraat onderzoekt hoe de impasse van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo-gewassen) in de Europese landbouw zichzelf systemisch in stand houdt, waarbij zowel het implementeren als het volledig bannen van deze technologische toepassingen in Europese landbouwpraktijken niet slagen. Hiervoor werken we vanuit het perspectief van ‘wicked problems’, complexe problemen die sociaal-politiek en systemisch zijn van aard. Dit is een multidisciplinair onderzoeksproject, waarvan de belangrijkste invalshoeken, methoden en analysekaders de volgende zijn: 1) Het systemisch en sociaal-politiek kader van wicked problems. 2) Discoursanalyse en content analyse, waarbij we bepalen hoe verschillende groepen van actoren in het agribusiness complex betekenis geven aan ggo-gewassen; hoe deze interpretaties de ggo-strategie van bedrijven die opereren op de Europese markt mede bepalen; en welke gemeenschappelijke thema’s deel uitmaken van een discoursstrijd tussen verschillende groepen actoren. 3) Het multi-level perspectief, dat technologie beschouwt als kleine socio-technische configuraties (‘systeempjes’) die vorm krijgen door, en vorm geven aan, het socio-technisch landbouwsysteem met zijn richtinggevende opvattingen en praktijken rond wetenschap, technologie, cultuur, etc. 4) Dit werk analyseert ook de interface tussen wetenschap en politiek in de Europese ggo-wetgeving. We definiëren wetenschap daarbij in haar breedste betekenis en verdiepen ons niet alleen in de vraagstelling ‘wat is de rol van wetenschap binnen ons maatschappij’ (science -> society), maar ook in de vraag ‘wat is de rol van de maatschappij in wetenschap’ (society -> science). 5) Mediatietheorie, waarbij we analyseren hoe ggo-gewassen bemiddelen in onze praktijken en interpretaties over wat landbouw is, kan zijn en hoort te zijn (dit laatste omdat technologie normen en waarden rond landbouw mee helpt verschuiven). Het onderzoek resulteert in een nieuw denkkader om over het ontwerp, en de maatschappelijke inbedding, van technologie in de landbouw na te denken. Het project hekelt daarbij een louter functionele kijk op technologie die heersende is vandaag (bij visies van technologisch instrumentalisme en determinisme) en toont aan hoe het ontwerp van nieuwe technologieën kan geoptimaliseerd worden door een systemische benadering. Ook biedt het doctoraat een aantal belangrijke denksporen om vooruit te geraken met de Europese ggo-impasse.
  Translated title of the contributionGgo-gewassen in de EU als een hardnekkig probleem. Over technologie, moraliteit en een gepolariseerd debat.
  Original languageEnglish
  Publisher
  Print ISBNs978-90-5989-877-6
  Publication statusPublished - 27-Apr-2016

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'GM crops in the EU as a wicked problem. On technology, morality and a polarised debate.'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this