Goede praktijken duurzaam bodembeheer: inpasbaarheid op de Vlaamse bedrijven

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to scientific reportpeer-review

  47 Downloads (Pure)

  Abstract

  Heel wat onderzoek wordt verricht naar alternatieve landbouwpraktijken om bodemdegradatie ten gevolge van intensivering van de landbouw tegen te gaan. Ondertussen vinden een aantal van deze praktijken hun ingang in onze Vlaamse landbouw, zij het niet altijd met de gewenste snelheid en omvang. In dit onderzoek werd nagegaan wat landbouwers ervan weerhoudt om deze praktijken toe te passen ondanks hun bewezen gunstig effect voor de bodemkwaliteit. Dit onderzoek toont in eerste instantie aan dat de landbouwer over het algemeen tevreden is over de bodemkwaliteit en weinig problemen ervaart met erosie, bodemcompactie en tekort aan organische stof. In tweede instantie werd per praktijk gezocht naar de belangrijkste knelpunten en drijfveren die landbouwers ervaren bij het toepassen ervan. Enkel de resultaten voor niet-kerende bodembewerking werden in dit artikel beschreven maar de resultaten van alle andere praktijken zijn raadpleegbaar in het Catch-C rapport van Bijttebier en Ruysschaert (2014).
  Original languageDutch
  Title of host publicationBodem, Nutriënten en Compost: Onderzoek voor een Duurzame Landbouw
  Number of pages16
  PublisherInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
  Publication dateOct-2014
  Publication statusPublished - Oct-2014

  Cite this