Het functioneren van verhandelbare rechten in de landbouw:motieven, juridische uitwerking en organisatie

Dakerlia Claeys, Bart Van der Straeten, Stephan Nolte, Jeroen Buysse, Fleur Marchand, Ludwig Lauwers, Guido Van Huylenbroeck

Research output: Book/ReportReport

63 Downloads (Pure)

Abstract

Eind 2007 startte de vakgroep Landbouweconomie UGent in samenwerking met ILVO-L&M het IWT-project ‘Prijsvorming en allocatie van verhandelbare rechten in de land- en tuinbouw’. Het project beoogt het kwantificeren van mechanismen van prijsvorming en verhandeling van rechten binnen de sector om zo de impact van mogelijke veranderingen in het beleid op voorhand in te schatten. Ter ondersteuning van het project wordt in voorliggende ILVO-mededeling op basis van een summiere inventarisatie en beschrijving van bestaande rechtensystemen (melkquota, suikerquota, toeslagrechten, mestafzetrechten en nutriëntenemissierechten) een aantal conclusies afgeleid inzake het functioneren ervan. De conclusies dienen als aangrijpingspunt voor het verdere onderzoek aangaande de marktwerking van verhandelbare rechten.
Original languageDutch
PublisherInstituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
Number of pages79
Publication statusPublished - Sep-2008

Publication series

NameILVO - Mededeling
PublisherILVO
No.Mededeling 44
ISSN (Print)1784-3197

Cite this