Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) adoptie in de tuinbouw

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to scientific report

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Op het EFITA/WCCA congres in 2005 werd gesteld dat ICT adoptie in de land- en tuinbouw nog steeds een universeel en significant probleem blijft. Op dit congres werd een paper gepresenteerd waarin de opinie van wetenschappers over ICT adoptie in de tuinbouw werd voorgesteld (Taragola en Gelb, 2005a). Deze opinies werden verzameld tijdens het ISHS symposium over tuinbouweconomie en –management, dat in 2004 plaats vond aan de Humboldt universiteit in Berlijn. Teneinde de opinie van de wetenschappers te toetsen aan de praktijk van de Vlaamse tuinbouwbedrijven werden in 2005 gegevens over het ICT-gebruik verzameld op 208 professionele Vlaamse tuinbouwbedrijven. De steekproef bestond uit 64 bedrijven met glasgroenten, 29 bedrijven met groenten in open lucht, 62 bedrijven met sierteelt, en 53 bedrijven met blijvende teelten (o.a. boomkwekerijen, fruitbedrijven, …). De bedrijven maakten deel uit van het Vlaamse boekhoudnetwerk. De interviewers gebruikten een gestructureerde vragenlijst met vragen over het gebruik van computers, internet en e-mail voor bedrijfsdoeleinden (gebruik, gebruiksfrequentie, toepassingen, personen die ICT gebruiken, type internetverbinding, enz.). Speciale aandacht werd besteed aan het internetgebruik. Het gebruik van internet kan tuinbouwers ondersteunen bij het management van hun bedrijf. Informatie kan bekomen worden, financiële transacties kunnen worden uitgevoerd, overheidsdiensten en adviseurs kunnen gecontacteerd worden, …

  Original languageDutch
  Title of host publicationSierteeltonderzoek in Vlaanderen 2007
  EditorsAdrien Saverwyns, Marieke Ceyssens
  Number of pages1
  PublisherVlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
  Publication date2008
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this