Sorghum voor biomassa productie

Alex De Vliegher

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingC1: Articles in proceedings

  Abstract

  Besluit: Bij de teelt van sorghum voor biomassaproductie kan men eerst een snede gras oogsten alvorens sorghum in te zaaien. Dit inzaaien gebeurt best vanaf 15 mei. Het oogstmoment wordt bepaald door het drogestofgehalte dat min 30% moet bedragen. Hierdoor zal in de meeste gevallen sorghum in de 2de helft van oktober worden geoogst. Het opbrengstpotentieel van sorghum , gemeten in een meerjarig experiment op het ILVO (2008-2016) bedraagt 12.7 ton DS/ha bij een hoge tot middelmatige N-bemesting (120N/ha) en 11.8 ton DS/ha bij een lage N-bemesting (72 kg N/ha).In beide gevallen wordt meer droge stof geproduceerd met energiemaïs (zaai eind april – begin mei) dan met een snede Italiaans raaigras (2de jaars) + sorghum (zaai 25 mei). Een meer optimale teelttechniek kan het productieniveau van sorghum verhogen.
  Original languageDutch
  Title of host publicationGewassen voor biomassa productie
  Number of pages1
  Place of Publicationwww. enerpedia.be
  Publication date15-Jan-2017
  Publication statusPublished - 15-Jan-2017

  Cite this