Verruimde niet-agrarische functiemogelijkheden geven slechts antwoord op deel van reconversievraagstuk: ILVO nota 2016.01

Anna Verhoeve, Eva Kerselaers

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  De kwaliteit en structuur van de open (landbouw) ruimte alsook de beleidsambitie om de open ruimte te vrijwaren van verdere verspreide verstedelijking zullen exponentieel onder druk komen staan bij het verruimen van de functiemogelijkheden in agrarisch gebied (zoals momenteel geëxploreerd binnen de contractconvenant benadering) zolang (flankerende) instrumenten ontbreken die (1) agrarische brownfield-ontwikkeling stimuleren alsook (2) instrumenten om kapitaalsvernietiging/derving te ondervangen. Een gecoördineerde reconversiestrategie dringt zich op.
  Original languageDutch
  Number of pages8
  Publication statusPublished - 2016

  Cite this