•Advies 12-2020. Ontwerp koninklijk besluit betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen (dossier SciCom 2020/04) pp. 13

Herman, L. (!!Consultant)

Activiteit: AdviseringAdvies

Periode2020 → …
Werken voorFAVV