Analyse van genetische variatie van celwandverteerbaarheid in Lolium perenne: ontwikkeling en validatie van SNP-assays in CCR genen (Kim Feys)

  • Frederik van Parijs (Praktijkbegeleider)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode20112012