Architectuur in rode klaver (Emile Redant)

Annemie Van Minnebruggen (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Beschrijving

    Deze thesis kadert in een bestaand onderzoeksproject waarbij de morfologische, fysiologische en moleculaire aspecten van vertakking in rode klaver onderzocht worden om zo het belang van architectuur in opbrengst, hergroei en persistentie te analyseren. De student zal kennis kunnen maken met de drie luiken van dit onderzoek. Voor de morfologische analyse zal de hergroei na maaien opgevolgd worden en de bladoppervlakte bepaald worden van een aantal rode klaver genotypen gegroeid in gecontroleerde omstandigheden en op het veld. Uit deze analyse zal de hergroei capaciteit en de persistentie afgeleid kunnen worden. Via fysiologische experimenten zal de invloed van hormonen op knopuitgroei bepaald worden. Hierbij worden hormonen toegediend aan geïsoleerde knoppen en zal de knopuitgroei in de tijd gevolgd worden. Tenslotte zullen in het moleculaire luik expressie analyses uitgevoerd worden op een bepaald aantal vertakkingsgenen. De student zal kennis kunnen maken met volgende technieken: morfologische karakterisering, beeldverwerking (ImageJ), dataverwerking software, hormoonexperimenten, PCR technologie, qRT-PCR.
    Periode1-mrt-201215-jun-2012
    Gehouden opHogeschool Gent, België