Automatisering in de melkveehouderij: de kreupelheidsdetector (Petra Briene)

Annelies Van Nuffel (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Beschrijving

    Geschreven door Petra Briene (3e jaar bachelor in agro- en biotechnologie, afstudeerrichting dierenzorg)
    Periodejan-2013jun-2013
    Gehouden opHoGent, België