Bedrijventerreinen 2.0: concepten voor landschappelijk geïntegreerde bedrijventerreinen in de rand van Brussel

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

  Beschrijving

  Duurzaamheid is vandaag geen onbekend begrip meer. Naast een sociale en ecologische invulling wordt duurzaamheid ook gelinkt met economische activiteiten en bedrijventerreinen. Een bijvoorbeeld is het onderzoek naar duurzame bedrijfsprocessen, die zowel economisch als sociale en ecologische winsten kunnen leveren. Landschappelijke benaderingen echter – waarbij landschap opgevat wordt als een systeem waaraan andere dynamieken kunnen vasthangen – worden zelden toegepast op bedrijventerreinen. Dit lijkt een gemiste kans want een landschappelijke benadering kan mogelijkheden bieden voor een duurzamere inrichting van bedrijventerreinen. Deze masterproef bouwt verder op deze stelling en wil tonen hoe landschap voor een duurzamere ruimtelijke invulling van bedrijventerreinen kan zorgen. Op deze manier illustreert de masterproef bovendien hoe ruimtelijke ordening, via landschap en bedrijventerreinen, een rol kan spelen op vlak van duurzaamheid.

  Masterproefbegeleiding van VUB-STeR* studente Sophie De Mulder co-promotor Jens Aerts
  Periodesep.-2013jun.-2014
  Gehouden opVUB - master in de stedenbouw en planning, België