Behaviour of Escherichia coli O157:H7 and Salmonella enterica during greenhouse butterhead lettuce production (Inge Van der Linden)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode1-apr.-20099-okt.-2014
    Gehouden opUGent Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, België