Behaviour of Escherichia coli 0157:H7 and Salmonella enterica during greenhouse butterhead lettuce production.

  • Martine Maes (Promotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Beschrijving

    Inge Van der Linden
    Periode20102014