Carry-over of tetracyclines and sulphonamides-trimethoprim in pig feed, resistance selection in the pig microbiota caused by doxycycline (Laura Peeters)

Rasschaert, G. (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode201319-feb-2018
    Mate van erkenningInternationaal