Chemische analyse van strandpellets met GC-MS: screening en bepaling van alkanen (Matthias Windels)

De Witte, B. (Promotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periodefeb-2013jun-2013
    Gehouden opKatholieke Hogeschool Sint-Lieven, België