Chemische analyse van strandpellets met GC-MS: screening en bepaling van alkanen (Matthias Windels)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periodefeb.-2013jun.-2013
    Gehouden opKatholieke Hogeschool Sint-Lieven, België