CLIMAte change adaptation through SOil and crop MAnagement

  • Guillaume Blanchy (Spreker op uitnodiging)
  • Garré, S. (Spreker op uitnodiging)
  • Jan Verhagen (Spreker op uitnodiging)

Activiteit: Gesprek of presentatieLezing en mondelinge bijdrage

Beschrijving

We nodigen je graag uit op de ELK-discussie op 8 maart voor vers-van-de-pers resultaten over “CLIMAte change adaptation through SOil and crop Management” (CLIMASOMA – EJP Soil, zie verder voor meer info).

CLIMASOMA - Bodembeheer en teeltsystemen voor klimaatadaptatie: een synthese
Door klimaatverandering nemen bodembedreigingen toe. Zo wordt verwacht dat een afname aan organische stof – dat een sleutelrol speelt - invloed zal hebben op bodemeigenschappen zoals waterhoudend vermogen, bodemleven én bodemvruchtbaarheid. Het risico op bodemerosie en verdichting neemt eveneens toe.
Maar hoe het tij te keren? Er is veel dat de landbouw kan ondernemen wat zowel teeltsystemen als bodembeheer betreft om de bodemkwaliteit te verbeteren, wat bijdraagt aan zich duurzaam aanpassen aan de klimaatverandering. Maar ondanks heel wat veldproeven en data ontbrak het tot nu aan duidelijke conclusies die beleid en praktijk informeren.
In deze ELK -discussie krijgen we vanuit het project CLIMASOMA een synthese te horen én te zien over onderzoek naar bodem- en gewassystemen en het potentieel voor adaptatie. Ook de hiaten worden geduid. Van daaruit worden verdere stappen duidelijk voor onderzoek dat landbouwpraktijken, bodemkwaliteit én klimaatadaptatie verbindt.
https://ejpsoil.eu/research-projects/climasoma/

ILVO is Vlaamse partner binnen het Europees onderzoeksprogramma SOIL (EJP Soil) – dat onderzoekers, kennis en tools samenbrengt rond klimaatslim en duurzaam bodembeheer. ILVO is betrokken in verschillende van de EJP Soil projecten rond koolstof opslag, emissies uit bodem en klimaatslim duurzaam bodembeheer.

Periode8-mrt.-2022
Titel evenementELK Discussie
Soort evenementSeminarie
Mate van erkenningLokaal

Trefwoorden

  • B410-bodembeheer
  • B410-landbouwhydrologie