Compact ornamentals by means of Rhizobium rhizogenes transformation and regeneration of Ri lines

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

Periode2020
Mate van erkenningInternationaal