Consumptie van ‘teruggegooide’ dode schol door gewone zeester en heremietkreeft (BSc student: Nathalie Peene, UGent)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Periodefeb.-2016mrt.-2016
    Gehouden opInstitute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO), België