Convenant Enterische Emissies - Methaan reduceren

Activiteit: Gesprek of presentatieLezing en mondelinge bijdrage

Beschrijving

Het klimaat verandert. Dat ondervinden we de laatste jaren aan den lijve. Tegelijk wordt in Vlaanderen te veel stikstof uitgestoten, waardoor natuurgebieden verschralen en de biodiversiteit achteruit gaat.
Voor deze milieu- en klimaatproblemen wordt voor een groot stuk naar de landbouwsector gekeken. Is dat terecht? Hoeveel broeikasgassen (klimaat) en stikstof (milieu) stoot de landbouwsector uit? En hoe kunnen we die uitstoot aanpakken, op een economisch realistische en haalbare manier?
In deze presentatie overloopt hij wat het stikstof- en klimaatprobleem precies inhoudt, wat de verschillen zijn tussen beiden, en welk aandeel de landbouwsector daar al dan niet in speelt.
Daarna geeft hij een overzicht van de meest veelbelovende maatregelen die kunnen genomen worden om de methaan- en ammoniakuitstoot aan te pakken als melkveehouder, en wat dat praktisch kan betekenen voor jou bedrijf, gestaafd met lopend én toekomstig ILVO-onderzoek.
Periode6-dec.-2022
Gehouden opBoerenbond, België
Mate van erkenningLokaal