Criteria voor een gerichte scoping bij de integratie van de milieueffectrapportage in ruimtelijke uitvoeringsplannen: Evaluatie van de scoping van het luchtkwaliteitsonderzoek voor ruimtelijke uitvoeringsplannen in Vlaanderen

Marchand, F. (Promotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Beschrijving

    Dit onderzoek focust zich op de effectstudies voor luchtkwaliteitsaspecten van ruimtelijke uitvoeringsplannen en hoe deze inhoudelijk beter afgestemd kunnen worden op het planniveau. Het instrumentarium dat hiervoor gebruikt wordt in Vlaanderen zal daarbij geëvalueerd worden.
    Periode20142015