De blauwe mossel (Mytilus edulis) kwaliteitsevaluatie van commerciële en wilde varianten (Jill Debosschere)

De Witte, B. (Promotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periodefeb-2013jun-2013
    Gehouden opKatholieke Hogeschool Brugge-Oostende, België