De microbiologische houdbaarheid van de grijze garnaal (Crangon crangon) zonder bewaarmiddelen bij verschillende bewaaromstandigheden (Nikolaas Willaert)

Broekaert, K. (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Periode11-feb-201318-jun-2013
    Gehouden opHogeschool Gent - Agro- en Biotechnologie, Voedingsmiddelentechnologie , België