DE MORFOLOGIE VAN DE PLATVIS MET DE TONG (SOLEA SOLEA L.) EN DE SCHOL (PLEURONECTES PLATESSA L.) ALS TYPEVOORBEELDEN

  • Marieke Desender (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode2013 → …
    Gehouden opUGhent, België