De relatie tussen melkproductie en de welzijnsindicatoren van Welfare® Quality Protocol

 • Sophie de Graaf (Copromotor)

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

  Beschrijving

  Bachelorproef door Marissa Sierens, voorgelegd tot het behalen van het diploma van Bachelor in de Agro- en Biotechnologie Afstudeerrichting Landbouw
  Periodeokt.-2013jun.-2014
  Gehouden opKAHO, Studiegebied Biotechniek Opleiding Agro- en Biotechnologie Campus Waas, België