De relatie tussen melkproductie en de welzijnsindicatoren van Welfare® Quality Protocol

Sophie de Graaf (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Beschrijving

    Bachelorproef door Marissa Sierens, voorgelegd tot het behalen van het diploma van Bachelor in de Agro- en Biotechnologie Afstudeerrichting Landbouw
    Periodeokt-2013jun-2014
    Gehouden opKAHO, Studiegebied Biotechniek Opleiding Agro- en Biotechnologie Campus Waas, België