De soortselectiviteit van boomkorren vergroten: hoe vangen we de doelsoort, tong (Solea solea), met zo weinig mogelijk teruggooi? (Jolien Goossens)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Beschrijving

    In deze studie werd een scheidingspaneel getest in boomkorvisserij om de soortenselectiviteit te verbeteren met een minimaal verlies aan de doelsoort, tong. Zo werden drie configuraties met een verschillende lengte en/of maaswijdte en – vorm uitgeprobeerd. Over het algemeen ging een kleiner verlies aan tong gepaard met een kleinere mogelijke reductie van de teruggooi. Bij een kort paneel met ruitvormige mazen en een lang paneel met vierkante mazen werd een acceptabel verlies van tong bekomen van respectievelijk 7,0% en 10,3%. De reductie van de teruggooi varieerde bij deze panelen tussen 5,9% en 38,5% en was sterk afhankelijk van de soort en de gebruikte configuratie. Dit toonde aan dat het scheidingspaneel de soortenselectiviteit duidelijk kan verbeteren. Een tweede proef was het voorbereidend onderzoek om de overlevingsproxy, ‘Reflex Action Mortality Predictor’, uit te werken voor tong en schol. Hiervoor werden de meest passende reflexen voor elke soort uitgezocht. Voor beide soorten waren de bewegingen van de ogen en het prikkelen van de staart toepasselijke reflexen. Schol bood weerstand tegen het openen van het operculum, tong tegen het openen van de mond. Verder vertoonde tong een ingraafmechanisme, terwijl schol getuigde van een ontsnapreflex. Deze resultaten kunnen gebruikt worden in toekomstig onderzoek, waarbij de reflexen getest moeten worden in optimale laboratoriumomstandigheden.

    Promotor: Prof. Dr. M. Vincx (UGent) Co-promotoren: Jochen Depestele (ILVO), Heleen Lenoir (ILVO)
    Periode22-apr.-2014