Diversity of entomopathogenic nematodes in North China and their control potential against the chive midge, Bradysia odoriphaga (Juan Ma)

  • Maurice Moens (Promotor)

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

Periode20082012
Gehouden opUniversiteit Gent, België