Duurzame landbouw: barrières en hefbomen: Postgraduaat Duurzame ontwikkeling, Module Duurzaam leefmilieu

  • Els Lemeire (Spreker op uitnodiging)

Activiteit: Gesprek of presentatieLezing en mondelinge bijdrage

Beschrijving

Duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking, iets voor jou? Onze samenleving staat voor tal van uitdagingen zoals de klimaatverandering aanpakken, armoede beëindigen en zorgen voor betaalbare en duurzame energie. We moeten mondiaal en solidair samenwerken om die uitdagingen aan te pakken en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Via het postgraduaat duurzame ontwikkeling kun jij je professionaliseren in deze complexe thema’s en je steentje bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving. Inhoud les "Duurzame landbouw" - module duurzaam leefmilieu (Els Lemeire): Duurzame landbouw met focus op de landbouw & klimaat  Waarom staat de huidige landbouw voor een nooit geziene uitdaging? Welke is de wisselwerking tussen landbouw en klimaat?  Wat betekent duurzame landbouw? En is er een verschil met klimaat-slimme landbouw?  Zijn er in Vlaanderen al “oplossingen” om de landbouw klimaatvriendelijker, -robuuster te maken?  Welke zijn oplossingsrichtingen voor duurzame landbouw – hier en elders?
Periode23-okt.-2020
Gehouden opVives HoWest