Economic of precision medicine” and “An economic story of pig production and antimicrobial reduction”

Wauters, E. (Lesgever)

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - Buitenlandse lesopdracht

  Beschrijving

  Deze dienstreis was een uitwisseling, gefinancierd met een Erasmus+ van experten. Het gastinstituut was ENVT (Ecole Nationale Veterinair de Toulouse). Het doel van ENVT was om mij uit te nodigen om mijn expertise over “Economics of Animal health” uit te wisselen met onderzoekers van ENVT. Ik heb tijdens deze dagen voornamelijk deze 3 activiteiten gedaan

  - Gastcollege “Economics of precision medicine”. Dit is gebaseerd op ons conceptueel en empirisch onderzoek over de economische waarde van het steeds meer precies (= op kleinere eenheden dan het landbouwbedrijf, denk aan individuele dieren) meten van parameters wat betreft productie en gezondheid van dieren. De deelnemers waren zowel PhD studenten als meer senior leden van ENVT.
  - Samenwerking aan een paper getiteld “Economics of animal health studies need a more sound framing and scoping”. Dit word teen perspective paper waarin we kritisch kijken naar de discipline. We beschrijven 2 aspecten die moeten verbeteren zodat we maatschappelijke waarde van de discipline nog vergroot. Deze hebben te maken met de juiste vraagstellingen, en met de juiste representatie van het systeem. Wat betreft dit laatste zijn veel studies veel te reductionistisch, waardoor ze eigenlijk naar een artificieel systeem kijken, wat maakt dat de bruikbaarheid en relevantie van de resultaten in de praktijk belemmerd wordt.
  - Gastcollege “An economic story of pork production in Belgium”. Dit was gebaseerd op ons onderzoek over bedrijfsspecifieke interventies om antibiotica te reduceren. Ons onderzoek toonde aan dat anders produceren, met veel minder antibiotica mogelijk is zonder gevaar voor de economische performantie.
  Periode2-mei-20184-mei-2018