Een bodem in balans: Is de combinatie van organische stofopbouw en beperking van P-verliezen haalbaar?

    Activiteit: Gesprek of presentatieLezing en mondelinge bijdrage

    Beschrijving

    Veel Vlaamse landbouwbodems hebben een te laag organisch stofgehalte. Stalmest en compost zijn daarom, als bron van stabiele organische stof, interessante producten. Deze producten hebben echter een uiteenlopend effect op fosforbeschikbaarheid en –uitspoeling in bodems met een hoog P-gehalte.De strategie die wordt gestimuleerd bij de landbouwers is om zoveel mogelijk organische stof aan te brengen per eenheid fosfor die bemest wordt. Via een case study op perceelsniveau bekijken we hoe moeilijk dit is.Ten slotte komen heel wat verwerkte digestaatproducten van de vergistingssector op de markt. We bekijken of deze producten een meerwaarde hebben in de Vlaamse situatie. Enkele studies brengen meer inzicht.
    Periode26-nov.-2015
    Gehouden opKVIV, België