Effect van bemesting op de fosforbeschikbaarheid en de potentiële fosforuitspoeling. (Joeri Verstraeten)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Periode16-sep.-201331-jan.-2014
    Gehouden opKAHO Sint-Lieven, België