Effecten van biochar op bodemprocessen, bodemfuncties en gewasgroei (Victoria Nelissen)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode16-okt.-200916-dec.-2013
    Gehouden opUGent, Faculty of Bioscience Engineering, Department of Applied Analytical and Physical Chemistry, België