Epidemiology and biology of soil-borne pathogens affecting glasshouse-grown butterhead lettuce _ (Jolien Claerbout)

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

Beschrijving

Doctoraatsonderzoek, Jolien Claerbout.

Kropsla, een belangrijk gewas in België, wordt vooral geteeld in grond in serres. De intensieve productiewijze leidt tot een hoge aantasting met grondgebonden pathogenen. Dit zijn voornamelijk de nematoden Pratylenchus penetrans en Paratylenchus sp., en de smetpathogenen Pythium spp., Rhizoctonia solani, Sclerotinia spp. en Botrytis cinerea. Bestrijding van deze pathogenen gebeurt met pesticiden en chemische grondontsmetting, waarvan het gebruik echter moet worden gereduceerd. Bovendien wordt de slateelt sinds 2015 ernstig bedreigd door Fusarium oxysporum f. sp. lactucae, een bodemschimmel die verwelking veroorzaakt en waarvoor er nog geen bestrijdingsmethoden beschikbaar zijn. In dit doctoraatsonderzoek werden de epidemiologie en biologie van deze grondgebonden pathogenen onderzocht om de ziektebeheersing beter af te stemmen op de huidige richtlijnen inzake geïntegreerde bestrijding, nl. enkel chemische middelen te gebruiken wanneer nodig. De nematodenpopulatiedynamica en de ziekte-incidentie van de verschillende smetpathogenen werden in verscheidene serres opgevolgd. Nematodenaantallen waren laag na braak en gewasrotatie, maar grondontsmetting bleek nog steeds nodig na enkele slateelten. De aanwezigheid van smetpathogenen was vooral serrespecifiek en niet zozeer seizoensgebonden. De schadedrempels van de nematoden werden vastgesteld in potproeven. De Belgische Fusarium isolaten vertoonden genetische diversiteit en verschilden in agressiviteit op sla. De resultaten benadrukken dat diagnose en kennis van de aanwezige pathogenen noodzakelijk zijn bij de reductie van
Periode1-sep.-201511-mei-2020
Mate van erkenningInternationaal