Fenotypische karkaterisatie en expressie-analyse van maïs neergereguleerd voor CINNAMYLALCOHOL-DEHYDROGENASE (Inez Claessens)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor bachelorthesis

    Periode20122013