FOOD ALLERGEN DETECTION: Well-defined test materials and accurate peptide biomarkers for development of a mass spectrometry-based detection and quantification method.

Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis