Food loss valorisation by functional juice making (Ferdi Yilmaz)

Bernaert, N. (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periodefeb-2013mei-2013
    Gehouden opKatholieke Hogeschool Sint-Lieven, België