Geen duurzaamheid zonder sociaal kapitaal: sociale netwerkanalyse binnen de Belgische visserij

 • Koen Mondelaers (Copromotor)

  Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

  Beschrijving

  Masterthesis Laura Schotte
  Integrale inschattingen van duurzaamheid missen vaak een goede kwantificering van de sociale component. Vertrekkende van een “kapitaalsvorm”-benadering, stellen we vast dat sociaal kapitaal een vaag begrip blijft. Dit is een gevolg van de ontastbare vorm waarin het zich manifesteert.
  Het doel van het onderzoek in deze thesis is de kwantificatie van deze kapitaalsvorm. Het vormt naast het economisch en natuurlijk kapitaal een onmisbare factor bij het verduurzamen van een sector, maar in tegenstelling tot de twee andere is erover nog maar weinig geweten. Door de focus op het Klein Vlootsegment van Nieuwpoort en de vistrap van Oostende, kadert het onderwerp in de verduurzaming van het Landbouw- en Visserijbeleid dat specifiek aandacht heeft voor het verminderend sociaal kapitaal in de visserij.
  De eerste fase van het onderzoek, dat een literatuurstudie en kwalitatieve dataverzameling aan de hand van diepte-interviews omvat, brengt een duidelijk beeld van de sector, maar toont eveneens de moeilijkheden om het begrip te vatten. Op basis van de resultaten wordt een overzicht gegeven van het sociaal kapitaal in de sector en getracht hierin een begrijpelijke onderverdeling te maken. Deze fase dient ook als voorbereiding op het kwantitatieve luik, waar met behulp van de sociale netwerkanalyse het sociaal kapitaal meetbaar wordt gemaakt.
  Hiervoor wordt eerst nagegaan hoe aan de hand van een survey de sterkte van een relatie kan worden gekarakteriseerd. Er wordt ook een manier aangereikt om een monodimensionaal netwerk om te vormen naar een multidimensionaal netwerk, waarbij wordt rekening gehouden met het verschil in sterktes van relaties. Vervolgens worden drie methodes, met elk een eigen manier van netwerkopbouw, vergeleken op basis van hun potentieel om representatieve indicatoren voor het sociaal kapitaal te ontwikkelen. Door het combineren van een aantal van deze indicatoren wordt een goede weergave bekomen van het sociaal kapitaal van een reder binnen de visserijsector.
  Tenslotte wordt aangetoond hoe deze set van indicatoren kan gebruikt worden in een reeds bestaande kwantitatieve methode. Ze geven een aanzet tot het optimaliseren van de Duurzame Waarde-methode, een beslissingstool voor de investering van kapitaalsvormen, en bieden de mogelijkheid de methode om te vormen naar een Sociale Duurzame-waarde methode.

  Promotor: Prof. Dr. ir. Ludwig Lauwers
  Periode1-okt.-201230-jun.-2013
  Gehouden opUniversiteit Gent Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, België

  Trefwoorden

  • S213-sociale-structuren