Genetische diversiteitsanalyse van oevervegetatie langs Vlaamse waterwegen (V Lamote)

Roldán-Ruiz, I. (Promotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Beschrijving

    Promotor: Van Bockstaele E
    Periode19992003