Gevoeligheidsanalyse van de rendabiliteit van opfoksystemen voor overtallige biggen tijdens de zoogperiode (Dries Gruwier)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode20122013