Herman, L. (2019) Overzicht van biologische agentia en gezondheidseffecten in relatie tot intensieve veehouderij in Vlaanderen. Leuven, 21 februari,

    Activiteit: Gesprek of presentatieLezing en mondelinge bijdrage

    Periode21-feb.-2019
    Gehouden opin opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling prventie