Het gebruik van vrije uitloop bij vleeskippen: invloeden van beschutting, leeftijd en vroege ervaring (Jochim Lorie)

Tuyttens, F. (Copromotor)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor masterthesis

    Periode1-okt-201225-aug-2013
    Gehouden opFaculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent, België