Identification and characterisation of spoilage moulds in chocolate confectionary and patulin-producing moulds in apples (Nikki De Clercq)

    Activiteit: OverigeAndere soorten (prijzen, externe en andere activiteiten) - (Co)promotor doctoraatsthesis

    Periode1-nov.-201113-jun.-2016